ເວທີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນີ້ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ງ່າຍໃນການສຳຫຼວດ, ວິເຄາະ ແລະ ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນທີ່ແບ່ງປັນໂດຍບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ. ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈຕໍ່ການວາງແຜນພັດທະນາທີ່ຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງຢ່າງສະເໝີພາບ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບສິນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງປະເທດ.

ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຄວາມຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ (K4D), ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການໂດຍ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Bern, ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສະວິດ (SDC).

ຫນ້ານີ້ ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເກັບລວບລວມ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ເວທີນີ້. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການເກັບກໍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຕາມນະໂຍບາຍນີ້.

ການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນ
 

ເມື່ອທ່ານຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານທາງເລືອກທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, ລະບົບອາດຈະເກັບກໍາ (ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ) ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານ.

ເມື່ອເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້, ລະບົບອາດຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນບາງຢ່າງໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ໃນບາງປະເທດ, ຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນີ້ອາດຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ Internet Protocol (“IP”), ປະເພດ ແລະ ລຸ້ນຂອງໂປແກມທ່ອງເວັບ, ລະບົບປະຕິບັດການ, ຫນ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ທ່ານຊົມໃຊ້, ເວລາ ແລະ ວັນທີຂອງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ, ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນຫນ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ສະຖິຕິອື່ນໆ.

ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ພວກເຮົາຈະບໍ່ຂາຍ, ແຈກຢາຍ ຫຼື ໃຫ້ເຊົ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີສາມ ເວັ້ນເສຍແຕ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍກົດຫມາຍເພື່ອເຮັດແນວນັ້ນ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ອາດຈະໃຊ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສໍາລັບຈຸດປະສົງເຊັ່ນ: ປັບປຸງການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງພວກເຮົາ (ຫຼື) ພັດທະນາໃຫມ່, ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ ແລະ ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍຈາກພວກເຮົາ.
 
Cookies

ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ທາງເລືອກ (ການວິເຄາະ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປີດໄດ້ປົກກະຕິ, ປັບປຸງປະສົບການຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ cookies ທີ່ໃຊ້, ແລະ ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມພວກມັນ, ກະລຸນາເບິ່ງນະໂຍບາຍຂອງ Cookie.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ພາຍນອກ

ເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະປະກອບມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍພວກເຮົາ ແລະ ການປະຕິບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານ ອ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເວັບໄຊທ໌ໃດຫນຶ່ງທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ອາດຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້, ເຊິ່ງຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ.

ການດັດແກ້

ພວກເຮົາອາດຈະປັບປຸງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ໃນບາງຄັ້ງຄາວໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ເພື່ອສະທ້ອນເຖິງການໃຊ້ງານຕົວຈິງຂອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ເຫດຜົນທາງກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການ. ວັນທີຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ສະແດງເຖິງການອັບເດດຫຼ້າສຸດຂອງມັນ.

ການຕິດຕໍ່

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່ info@k4d.la.

ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2021.